Opis projektu: Kongres Grupy ERGO HESTIA. W dniach 9-11 maja 2014 roku w Berlinie odbył się kongres Ergo Hestii, zatytułowany HESTIONOMIA. Uczestnikami kongresu byli najlepsi agenci sprzedający produkty ubezpieczeniowe Ergo Hestia – łącznie 600 osób.

Zadania agencji: Kreacją i organizacją całości przedsięwzięcia zajął się Kombinat. Zadbaliśmy o jasną komunikację strategii naszego Klienta, używając wszelkich dostępnych (i nie tylko) środków. W efekcie osiągnęliśmy pełną harmonię – hestionomię między prestiżem wydarzenia, a jakością jego realizacji.

Rodzaj: Organizacja eventów, organizacja konferencji.