Opis projektu:  Opracowanie identyfikacji wydarzenia – Pierwszy Kongres Ubezpieczeniowy dla Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Przygotowane projekty przedstawiają propozycje materiałów konferencyjnych.

Zadania Agencji: opracowanie logo kongresu, zaprojektowanie spójnej identyfikacji kongresu, projekty materiałów konferencyjnych.

Rodzaj: Identyfikacja wizualna.