Opis projektu: Celem obchodów Roku Jana Heweliusza było możliwie najpełniejsze  ukazanie jego wszechstronności i znaczenia dla dzisiejszej nauki oraz kultury w 400 lat po narodzinach. Ponadto wydarzenia zorganizowane w ramach obchodów miały za zadanie promować wśród mieszkańców i turystów Miasto Gdańsk – miasto wielkich idei oraz wielkich ludzi, oraz różnorodności i koegzystencji kulturowej. Dzięki koordynacji i efektywnemu współdziałaniu różnych  instytucji obchody Roku Jana Heweliusza mogły się odbyć na wielu płaszczyznach i obszarach, aktywizując dzięki temu różne grupy docelowe.

Głównymi elementami Roku Heweliusza były:

Koncert Noworoczny im. Jana Heweliusza – Cassandra Wilson,

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród Naukowych Miasta Gdańska,

Interaktywny Szlak Kulturowo-Edukacyjny Jana Heweliusza,

działania edukacyjno-rozrywkowe realizowane przy pomocy portalu www.janheweliusz.pl,

Międzynarodowy Kongres Astrofizyczny w Gdańsku (jesień 2011);

specjalna Galeria Naukowa Jana Heweliusza w przestrzeni miejskiej

stałe imprezy dedykowane w roku jubileuszowym Janowi Heweliuszowi i dziedzinom jego zainteresowań: Jarmark Św. Dominika, Noc Muzeów, Święto Miasta, Noc Naukowców, Bałtycki Festiwal Nauki oraz Sylwester Miejski z Heweliuszem.

Łącznie odbyło się 400 wydarzeń związanych z obchodami Roku Jana Heweliusza.

Zadania agencji: Opracowanie koncepcji, koordynacja wydarzeń, aktywacja kanałów komunikacji oraz zarządzanie realizacją przyjętych założeń.